Kwekerij de Vuilnisbelt
  voor    
  1973 Voor 1973
Een mooie brede diepe sloot waar je lekker in kan zwemmen. Waterplanten in overvloed en scholen vissen die wegschieten als je het water in springt. En dat zwemmen gebeurt regelmatig, iedere dag als het warm genoeg is. Mijn oudste kinderen zitten net op de middelbare school. Het is echt een prachtige plek om te wonen en te werken.

zwaan

asbest

puin

kas

kas, vervuiling

schuim, vervuilingdelospermaaster
  1973 1973
De sloot is steeds smaller geworden, ondieper en viezer. De schoeiing van Rijdes komt steeds dichterbij door verzakking van al het puin en afval dat er gedumpt wordt. De nieuwe schuur wordt met de heipalen in het water gebouwd. Ik dacht dat dit op zeker vijf meter van de kavelgrens moest blijven. Als ik vraag hoe dat precies zit krijg ik te horen dat ik mij er niet mee moet bemoeien. Ik hou mijn kant van het water toch nog, of niet soms?

  1997 1997
Er wordt begonnen met de aanleg van een groot parkeerterrein voor de kwekerij/tuincentrum Rijdes. Zonder ontgrondingsvergunning wordt er met groot materieel een bouput van vier meter diep gegraven, waarna deze in de avonduren wordt volgestort met vrachtwagens vol puin. Het schoonste wat in de kuil verdwijnt is asbest. 20.000 to 40.000 liter verlopen olie verdwijnt tussen de kassen. De DWR meet hoge concentraties zware niet afbreekbare gifstoffen in het slib aan de kant van Rijdes. Gemeente De Ronde Venen ‘weet van niks’.

  1998 1998
Er wordt een nieuwe kas bijgebouwd bij kwekerij/tuincentrum Rijdes. Voordat de aanvraag in de krant is verschenen is de bouwvergunning al goedgekeurd en afgetekend met een ‘X’. Binnen 10 dagen een bouvergunning rond krijgen... voor het eerst dat de gemeente iets snel afhandelt. Hoe is het mogelijk dat er uberhaupt een vergunning wordt afgegeven met al die vervuiling in de grond?

  1999 1999
Van de DWR ontvang ik na 2 jaar een brief met excuses voor de vervuiling op het perceel van Rijdes. Met een sprankje van hoop lees ik verder. De DWR is echter niet in staat iets aan de vervuiling te doen. Voor bodemonderzoek moeten ze het erf van Rijdes op, hierm oet echter toestemming voor worden verleend door Rijdes zelf of een gerechtelijke instantie. Op beide hoef ik niet te rekenen...

  2002 2002
Sinds vorig jaar heeft het vuil van de parkeerplaats, dat zich via het grondwater verspreidt, mijn bronbemaling bereikt. Door het vuil in het water dat ik omhoog pom gaat de kwaliteit van de planten sterk achteruit. Vanuit de veilng komen vragen wat er aan de hand is, waarom de planten zoveel minder zijn dan de jaren ervoor? Ik laat een bureau watermonsters nemen. Zowel de sloot als het grondwater is sterkvervuild met waardes honderden malen hoger dan maximaal toegestaan. In een gesprek met wethouder Bram Roosendaal doe ik het voorstel om een bodemonderzoek bij Rijdes voor mijn rekening te nemen, al kost het 10.000 euro. Wethouder Bram Roosendaal legt het voorstel voor het bodemonderzoek naast zich neer en laat niets meer van zich horen. De gemeente De Ronde Venen is verplicht onderzoek in te stellen naar vervuild slootwater, toch doet ze al jaren niets.

  2005 2005
Na jaren van de ene instantie naar de andre instantie te zijn gestuurd en door de gemeente De Ronde Venen te zijn belazerd werd het tijd om het anders aan te pakken. Met een groot bord voor aan de weg start kwekerij ‘DE VUILNISBELT’. Waarom, vraagt u zicht misschie naf? Omdat er een vuilnisbelt aan vervuiling onder de parkeerplaats van tuincentrum Rijdes ligt en dit zich langzaam verspreidt via het grondwater. Omdat het perceel van Rijdes door vuilstorting in de schoeiing 4 meter breder is geworden. En omdat het beleid van gemeente De Ronde Venen niet veel meer is dan een grote vuilnisbelt aan leugens, vriendjespolitiek en willekeur en zelfs je privacy niet veilig is. De planten krijgen sinds kort duur ledingwater en water uit de andere sloot, omdat de brond schuimende massa’s omhoog pompt. Echter ook in de andere sloot neemt de vervuiling toe.

  2007 2007
Uit onderzoek van de DWR en de provincie blijkt dan de vervuiling in en rond tuincentrum Rijdes valt onder klasse 4. Deze klasse staat gelijk aan kleurcode oranje. Helaas niet het oranje van feestvreugde tijdens koninginnedag, maar van de op een na hoogste graad van vervuiling. Bij sanering moet alles wat wordt afgegraven worden vernietigd.
Door de vervuiling draai ik nu al zo’n 4 jaar verlies. Mijn omzet op de veiling is in 5 jaar tijd meer dan gehalveerd. De totale schade door de vervuiling is al opgelopen tot meer dan 500.000 euro. De boekhouder raadt aan om de bedrijfsvoering in de huidige vorm te staken en de mogelijkheden voor het opstarten van een tuincentrum te onderzoeken. Dit laatste is echter niet mogelijk, omdat dit al sinds 1972 in strijd is met het bestemmingsplan, toch woon ik naast een tuincentrum. Gemeente De Ronde Venen staat blijkbaar alles toe als het om Rijdes gaat...

  2012 2012
Na 7 jaar kwekerij ‘De Vuilnisbelt’ is er nog altijd niets veranderd. Ik geef echter niet op!

Kwekerij de Vuilnisbelt, Uitweg 19, Vinkeveen